صفحه اصلی سایت

جذب بازاریاب بصورت مجازی

نکته اول : در صورت انجام کار ، پول جذب شما در دستمزد دوم به شما داده میشه

نکته دوم : هزینه اینترنت هم ماهانه 25 تومن به بازاریاب پرداخت میشه

نکته سوم : سایت قائم شاپ دارای نماد الکتریک و نماد ساماندهی میباشد که میتوانید در صفحه اصلی سایت مشاهده کنید 

شرایط و قوانین استفاده از این سرویس را مطالعه نموده و با کلیه موارد آن موافقم